شرایط پذیرش

• دانشجو یا کارمند تحصیلکرده• سن پذیرش بین ۲۰ تا ۴۰ سال است.• ارایه معرفی نامه معتبر برای کارمندان .و یا کارت دانشجویی برای دانشجویان .• کارت شناسایی معتبر ( شناسنامه – کارت ملی – پاسپورت…