• در ابتدای کوچه بدون تردد خودرو دو ویژگی خوابگاه میرزای شیرازی است . که محیط را امن و در عین حال از نظر دسترسی آسان به مترو، تاکسی و BRT، قرار گرفته است.
• دانشجويان مي‌توانند در چند قدمی شان از سوپرماركت، آرايشگاه، خياطي، فروشگاه، مواد بهداشتي و پوشاك و ساير امكانات نزدیک خوابگاه استفاده كنند.
• نزدیکی به ادارات و دانشگاهها
• به يمن نزديكي خوابکاه به پارك دانشجويان معمولاً برای ورزش‌ و تفریح به این پارك مراجعه می کنند.
• بدلیل مکان خوابگاه در مرکز شهر دانشجویان در مورد شناخت تهران مشكلات زيادي ندارند.